Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm công nghệ năm 2020

Ngành Sư phạm công nghệ là ngành học chuyên đào tạo giáo viên có chuyên môn về công nghệ, làm công tác giảng dạy tại các trường trung học trên cả nước. Giáo viên là những người có năng lực chuyên ôn, nghiệp vụ sư phạm về kỹ thuật công nghệ giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm công nghệ khi ra trường:

+ Trở thành giáo viên làm công tác dạy học môn Công nghệ tại các trường học.

+ Trở thành nghiên cứu viên chuyên ngành Sư phạm công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo.

+ Trở thành chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật công nghệ làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn về cơ khí, chế tạo máy...