Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Địa lý năm 2022

Ngành Sư phạm Địa lý là ngành đào tạo cử nhân có trình độ chuyên ngành Địa lý,  có đầy đủ kiến thức, phẩm chất đạo đức để giảng dạy môn Địa lý tại các trường học từ cấp trung học cơ sở tới cấp trung học phổ thông trên cả nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm Địa lý khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan đến quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, công tác dân số hoặc các công việc về phát triển nông thôn và đô thị. Một số công việc cụ thể có thể đảm nhận như:

+ Làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp trên cả nước.

+ Làm nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, viện tài nguyên môi trường.

+ Làm chuyên viên quản lý tại các bộ phận, các trường học hoặc các cơ sở quản lý giáo dục.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!