Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Địa lý năm 2021

Ngành Sư phạm Địa lý là ngành đào tạo cử nhân có trình độ chuyên ngành Địa lý,  có đầy đủ kiến thức, phẩm chất đạo đức để giảng dạy môn Địa lý tại các trường học từ cấp trung học cơ sở tới cấp trung học phổ thông trên cả nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm Địa lý khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan đến quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, công tác dân số hoặc các công việc về phát triển nông thôn và đô thị. Một số công việc cụ thể có thể đảm nhận như:

+ Làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp trên cả nước.

+ Làm nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, viện tài nguyên môi trường.

+ Làm chuyên viên quản lý tại các bộ phận, các trường học hoặc các cơ sở quản lý giáo dục.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Giang 7140219 C00, C04, A09, D10, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140219 B00, C00, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Quy Nhơn 7140219 A00, C00, D15 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140219 C00, D15, C20, A09 20 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học An Giang 7140219 C00, C04, A09, D10 20 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140219 C00, D15 21.5 DI >=7.75; TTNV <=2
Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Vinh 7140219 D01, C00, C04, C20 22 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Đồng Tháp 7140219 C00, C04, D10, A07, XDHB 24 Học bạ
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140219 C00, C04, D10 24
10 Đại Học Sài Gòn 7140219 C00, C04 24.53 Điểm thi TN THPT