Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Hóa học năm 2021

Ngành Sư phạm Hóa học là ngành học đào tạo các cử nhân có trình độ sư phạm về môn Hóa học, đảm bảo có đủ phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực để có thể tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường học từ tấp trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm Hóa học khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học trên cả nước hoặc trở thành giảng viên đào tạo đại học chuyên ngành Hóa học.

+ Làm nghiên cứu tại các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý giáo dục hoặc viện nghiên cứu hóa học.

+ Làm việc trong các công ty liên quan đến hóa chất.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Phú Yên 7140212 A00, B00, A01, D07 0
2 Đại Học Tây Bắc 7140212 A00, B00, D07, C02 0
3 Đại Học An Giang 7140212 A00, B00, D07, C02, XDHB 18 Học bạ
4 Đại Học Hà Tĩnh 7140212 A00, B00, D07, C02 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212TA A00, B00, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212 A00, B00, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học An Giang 7140212 A00, B00, D07, C02 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Hoa Lư 7140212 A00, B00, D07 19 Điểm TN THPT
9 Đại Học Vinh 7140212 A00, B00, A01, D07 20 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140212 A00, D01, D07 20