Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm khoa học tự nhiên năm 2022

Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên là ngành học đào tạo các giáo viên làm công tác giảng dạy trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Thực hiện trong công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên cả nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm khoa học khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông, trung học cơ sở.

+ Trở thành chuyên chuyên phụ trách chuyên môn, làm việc trong các phòng hoặc sở giáo dục đào tạo.

+ Làm việc ở các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu sư phạm.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!