Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp năm 2020

Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp là ngành học đào tạo ta những giáo viên chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực Kỹ thuật nông nghiệp với mục đích phục vụ cho công tác giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục. Đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp khi ra trường: 

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông hoặc giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

+ Tham gia nghiên cứu các đề tài về nông nghiệp giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Làm cán bộ kỹ thuật tại các cơ sỏ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7140215 A00, B00, A01, D08 18.5
2 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN22 A00, B00, A01, D01 18.5
3 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7140215 DGNL 700