Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử Địa lý năm 2020

Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý là ngành học bao gồm 2 chuyên ngành: Sư phạm lịch sử và Sư phạm địa lý.

Sư phạm địa lý lý: Là ngành đào tạo cử nhân khoa học trong ngành Địa lý, sinh viên cần nắm vững kiến thức về địa lý cơ bản cũng như phương pháp giảng dạy địa lý tại các trường trung học phổ thông hiện nay.

Sư phạm lịch sử là ngành học đào tạo những giáo viên tương lai có trình độ chuyên môn và kiến thức sâu rộng về lịch sử Việt Nam và thế giới. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh trong các trường trung học phổ thông.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm lịch sử, Địa lý khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, có quan quản lý giáo dục.

+ Làm giáo viên tại các trường phổ thông, trung học trên cả nước.

+ Làm việc trong các cơ quan đoàn thể nhà nước, xã hội.

+ Làm các công việc liên quan đến khối khoa học xã hội và nhận văn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140249 C00, C19, C20, D78 18.5 VA >= 7.25; TTNV <= 4
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140249 C00, C19, C20, D78, XDHB 20 TCP: Giỏi
Xét học bạ
3 Đại Học Sài Gòn 7140249 C00 21.75
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140249 C00, C19, C20 24 Xét học bạ