Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Mỹ thuật năm 2022

Ngành Sư phạm Mỹ thuật là ngành học đào tạo cử nhân sư phạm mỹ thuật, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp để làm công tác giảng dạy mỹ thuật tại các trường học. Ngoài ra, cử nhân sư phạm mỹ thuật còn có khả năng nghiên cứu, tham gia các tổ chức hoạt động về mỹ thuật.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm mỹ thuật khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy môn mỹ thuật, hội họa tại trường học các cấp, các trung tâm văn hóa, trung tâm thiết kế quảng cáo...

+ Làm việc tại các phòng tranh, triển lãm.

+ Trở thành họa sĩ tự do, mở triển lãm.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!