Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Mỹ thuật năm 2020

Ngành Sư phạm Mỹ thuật là ngành học đào tạo cử nhân sư phạm mỹ thuật, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp để làm công tác giảng dạy mỹ thuật tại các trường học. Ngoài ra, cử nhân sư phạm mỹ thuật còn có khả năng nghiên cứu, tham gia các tổ chức hoạt động về mỹ thuật.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm mỹ thuật khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy môn mỹ thuật, hội họa tại trường học các cấp, các trung tâm văn hóa, trung tâm thiết kế quảng cáo...

+ Làm việc tại các phòng tranh, triển lãm.

+ Trở thành họa sĩ tự do, mở triển lãm.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7140222 H00 0
2 Đại học Thủ Dầu Một 7210407 V00, V01, V05, V06, V06 15 Ngành Mỹ thuật
3 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7140222 H00 17.5
4 Đại Học Sài Gòn 7140222 H00 18.25
5 Đại học Hùng Vương - TPHCM 7140212 V00, V01, V02, V03 23.5
6 Đại Học Hùng Vương 7140222 V00, V01, V02, V03 23.5 điểm học tập THPT 26, HL 12 giỏi, môn năng khiếu nhân 2
7 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7140222 H00 29