Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử năm 2020

Ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch sử là ngành học bao gồm 2 chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn và Sư phạm lịch sử 

Sư phạm ngữ văn là ngành đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy môn ngữ văn tại các trường Phổ thông trên cả nước.

Sư phạm lịch sử là ngành học đào tạo những giáo viên tương lai có trình độ chuyên môn và kiến thức sâu rộng về lịch sử Việt Nam và thế giới. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh trong các trường trung học phổ thông.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch sử khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, có quan quản lý giáo dục.

+ Làm giáo viên tại các trường phổ thông, trung học trên cả nước.

+ Làm việc trong các cơ quan đoàn thể nhà nước, xã hội.

+ Làm các công việc liên quan đến khối khoa học xã hội và nhận văn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội GD2 D01, C00, C15, D78 23.3