Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2022

Sư phạm ngữ văn là ngành đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy môn ngữ văn tại các trường Phổ thông trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, có quan quản lý giáo dục.

+ Làm giáo viên tại các trường phổ thông, trung học trên cả nước.

+ Làm việc trong các cơ quan đoàn thể nhà nước, xã hội.

+ Làm các công việc liên quan đến khối khoa học xã hội và nhận văn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!