Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Sinh học năm 2021

Ngành sư phạm sinh học là ngành đào tạo giáo viên, giảng viên chất lượng cao bậc Phổ thông và bậc Đại học. Người trong ngành sư phạm sinh học là những người có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

Cơ hội việc là của sinh viên ngành sư phạm sinh học khi ra trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm sinh học có nhiều cơ hội làm việc ở những vị trí khác nhau như:

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên cả nước

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu.

+ Làm biên tập viên các tạp chí, nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7140213 A00, B00, A01, D08 0
2 Đại Học Phú Yên 7140213 B00, D08, A02 0
3 Đại học Tân Trào 51140213 A00, B00, B04 0
4 Đại Học Tây Bắc 7140213 B00, B03, D08, A02 0
5 Đại Học Quảng Nam 7140213 B00, B04, B02, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
6 Đại Học Tây Nguyên 7140213 B00, B03, B08, A02 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140213TA B00, D90, D08, B02 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140213 B00, D08, B04, B02 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Quy Nhơn 7140213 B00, D08 19 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Hồng Đức 7140213 B00, B03, D08 19 Điểm thi TN THPT