Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2022

Ngành Sư phạm tiếng Anh là ngành học chuyên đào tạo cử nhân có chuyên môn Sư phạm về tiếng Anh, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt...Đảm bảo điều kiện có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường học có giảng dạy tiếng Anh.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp, các trung tâm ngoại ngữ.

+ Trở thành cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ.

+ Trở thành biên dịch, phiên dịch viên làm việc trong các công ty kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Trở thành cán bộ làm việc trong các cơ quan ngoại giao.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!