Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Khmer năm 2020

Ngành Sư phạm tiếng Khmer là ngành học chuyên đào tạo cử nhân có chuyên môn Sư phạm về tiếng Khmer, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt...Đảm bảo điều kiện có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường học có giảng dạy tiếng Khmer.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Khmer khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp, các trung tâm ngoại ngữ.

+ Trở thành cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục tiếng Khmer

+ Trở thành cán bộ làm việc trong các cơ quan thuộc vùng có dùng tiếng Khmer.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Trà Vinh 7140226 C00, D14, D15 18.5