Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Pháp năm 2021

Ngành Sư phạm tiếng Pháp là ngành học chuyên đào tạo cử nhân có chuyên môn Sư phạm về tiếng Pháp, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt...Đảm bảo điều kiện có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường học có giảng dạy tiếng Pháp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp, các trung tâm ngoại ngữ.

+ Trở thành cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ.

+ Trở thành biên dịch, phiên dịch viên làm việc trong các công ty kinh doanh có vốn đầu tư của Pháp.

+ Trở thành cán bộ làm việc trong các cơ quan ngoại giao.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44 19 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03 21 Điểm thi TN THPT; ( TTNV<=2)
4 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64 21.75 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64, XDHB 24.25 Học bạ
6 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140233D D01, D03, D02 25.78 Điểm thi TN THPT (TTNV <=12).
7 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140233C D15, D42, D44 26.03 Điểm thi TN THPT (TTNV <=2).
8 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140233D D01, D03, D02, XDHB 62.9 Văn, Toán, Ngoại ngữ
Học bạ
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 DGNL 798 Học lực lớp 12 loại giỏi