Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm tiểu học năm 2022

Ngành Sư phạm tiểu học là ngành đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục tiểu học, nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác đổi mới giáo dục tiểu học trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một ngành quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam gồm các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm tiểu học khi ra trường:

Ngành Sư phạm tiểu học đang có sự thiếu hụt nhân lực rất lớn, tạo cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên trong ngành. Một số vị trí mà sinh viên ngành Sư phạm tiểu học có thể đảm nhận khi ra trường như:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy tại các trường học tiểu học hoặc giảng viên dạy tại trường đại học.

+ Trở thành nghiên cứu viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu thuộc ngành giáo dục.

+ Trở thành cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục các cấp hoặc làm việc trong các tổ chức phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!