Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học năm 2020

Ngành sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học là ngành đào tạo các giáo viên tin học, làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học khi ra trường:

+ Giáo viên giảng dạy tại các trường học

+ Cán bộ quản lý giáo dục

+ Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức giáo dục đa quốc gia

+ Làm việc trong các công ty phần mềm, máy tính...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140250 A00, D01, A02 18.5 TO >= 6.8; TTNV <= 1
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140250 A00, D01, A02, XDHB 20 TCP: Giỏi
Xét điểm học bạ