Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tin học năm 2022

Ngành sư phạm tin học là ngành đào tạo các giáo viên tin học, làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm tin học:

+ Giáo viên giảng dạy môn tin tại các trường học

+ Cán bộ quản lý giáo dục

+ Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức giáo dục đa quốc gia

+ Làm việc trong các công ty phần mềm, máy tính...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!