Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên năm 2020

Ngành sư phạm Toán học là ngành đào tạo giáo viên, giảng viên chất lượng cao bậc Phổ thông và bậc Đại học. Người trong ngành sư phạm toán học là những người có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

Sư phạm Khoa học tự nhiên là ngành học khá mới ở nước ta, chuyên đào tạo giảng viên trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên (vật lí, hóa học, sinh học) công tác tại các trường trung học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng vào việc giảng dạy; kỹ thuật và công nghệ dạy học; các kiến thức cốt lõi về khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục

Cơ hội việc là của sinh viên ngành sư phạm Toán học và Khoa học tự nhiên khi ra trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm toán học và Khoa học tự nhiên có nhiều cơ hội làm việc ở những vị trí khác nhau như:

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên cả nước

+ Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu.

+ Làm công tác quản lý tư liệu toán học, quản lý bảo tàng toán học

+ Làm biên tập viên các tạp chí, nhà xuất bản...