Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý năm 2022

Ngành sư phạm vật lí là ngành đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn sâu về môn vật lí. Có nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm vật lý: 

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trong cả nước

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu

+ Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học, ký thuật

+ Biên tập viên tại các tạp chí nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!