Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý năm 2021

Ngành sư phạm vật lí là ngành đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn sâu về môn vật lí. Có nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm vật lý: 

+ Làm giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trong cả nước

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu

+ Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học, ký thuật

+ Biên tập viên tại các tạp chí nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7140211 A00, B00, A01 0
2 Đại Học Tây Bắc 7140211 A00, A01, C01, A10 0
3 Đại Học Phạm Văn Đồng 7140211 A00, A01, D90 0
4 Đại Học Quảng Nam 7140211 A01, A02, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
5 Đại Học An Giang 7140211 A00, A01, C01, C05, XDHB 18 Học bạ
6 Đại Học Hà Tĩnh 7140211 A00, A01, A02, C01 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Hoa Lư 7140211 A00, A01, A02 19 Điểm TN THPT
8 Đại Học Tây Nguyên 7140211 A00, A01, A02, C01 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại học Khánh Hòa 7140211A A00, B00, A01, D07 19 Điểm thi TN THPT (ngành SP vật lý - KHTN)
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140211TA A00, A01, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT