Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tài chính quốc tế năm 2022

Ngành Tài chính quốc tế là một ngành có phạm vụ học khá rộng, liên quan đến tất cả các giao dịch tài chính, vận hành và lưu thông tiền tệ quốc tế. Đây là ngành có hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua ngân hàng, các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành để thanh toán và chi trả quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Tài chính quốc tế khi ra trường:

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Tài chính quốc tế có thể làm các công việc như:

+ Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, chuyên viên thậm định và quản lý rủi ro tín dụng, chuyên viên tín dụng, chuyên viên khách hàng cá nhân.

+ Ngoài ra sinh viên ngành tài chính ngân hàng có thể làm việc tại những cơ quan nhà nước, công ty với vai trò của cản bộ thuế, phụ trách tiền lương, thưởng trong công ty.

+ Làm việc tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!