Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tài nguyên và môi trường nước năm 2022

Ngành Tài nguyên và Môi trường nước là ngành học đào tạo sinh viên có những kiến thức cơ bản về việc quản lý tài nguyên và môi trường trong nước. Sinh viên theo học ngành này cần có đủ phẩm chất, kỹ năng chuyên môn để có thể sống, làm việc trong ngành tài nguyên, quản lý tài nguyên và môi trường ở khu vực mình làm việc.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường nước khi ra trường:

+ Trở thành kỹ sư công nghệ môi trường, kỹ sư kỹ thuật môi trường, kỹ sư quản lý môi trường, kỹ sư quản lý tài nguyên...

+ Làm việc trong các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường.

+ Làm việc trong các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

+ Làm việc trong bộ Tài nguyên và Môi trường...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!