Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thanh tra năm 2020

Ngành Thanh tra là ngành làm công tác kiểm tra, xem xét, đánh gia cũng như xử lý việc thực hiện pháp luật trong các tổ chức cá nhân. Người làm công tác thanh tra cần có thẩm quyền thực hiện theo trình tự pháp luật, đảm bảo cho việc quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Thanh tra khi ra trường: 

+ Trở thành thanh tra chính phủ, thanh tra khoa học và công nghệ, thanh tran truyền thông, cảnh sát điều tra tội phạm.

+ Trở thành quản lý thị trường, hải quan...làm việc tại ủy ban nhân dân các cấp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!