Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thị trường chứng khoán năm 2022

Ngành Thị trường chứng khoán là một tập hợp gồm người bán và khách hàng có quan tâm đến một sản phẩm chung đó là chứng khoán (cổ phiếu). Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu của cá nhân đối với một doanh nghiệp, cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch hoặc cổ phiếu được giao dịch không công khai.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Thị trường chứng khoán khi ra trường:

+ Trở thành người môi giới chứng khoán, trở thành trung gian mua bán cổ phiếu và chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

+ Trở thành chuyên viên thị trường làm việc trong sở giao dịch chứng khoán.

+ Trở thành nhân viên hành chính hỗ trợ làm công việc mở và theo dõi tài khoản khách hàng, xử lý hành chính và lệnh giao dịch.

+ Trở thành phân tích viên tài chính hoặc quản trị viên danh mục đầu tư.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!