Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế đô thị năm 2022

Quy hoạch vùng là hoạt động quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng, quy hoạch về không gian hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an nình, hệ thống đô thị, phân bổ dân cư...

Thiết kế đô thị là hoạt động kiểm soát hoặc tổ chức môi trường sống đô thị, bao gồm việc ban hành luật, quy định, kiểm soát, phát triển, việc xây dựng và vận hành bộ máy đô thị. Là ngành đào tạo những kiến trúc sư có các khả năng quản lý, sử dụng và khai thác đô thị. Khả năng quản lý dự án, xây dựng và phát triển đô thị mới.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Thiết kế đô thị khi ra trường:

+ Làm tư vấn quy hoạch tại các công ty nhà nước hoặc tư nhân, lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị.

+ Tham gia công tác quản lý quy hoạch, xây dựng quy hoạch tại sở quy hoạch.

+ Làm việc tại các công ty bất động sản, kinh doanh nhà đất trong việc khai thác, quy hoạch.

+ Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!