Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh năm 2020

Ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh là ngành làm trong lĩnh vực thiết kế những hình ảnh, ánh sáng, phông đèn trong sân khấu điện ảnh hoặc các lĩnh vực liên quan đến văn hóa nghệ thuật. Người làm ngành thiết kế mỹ thuật sân khẩu, điện ảnh là người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, giám sát các hoạt động của chương trình sân khấu, đảm bảo chương trình diễn ra thuận lợi.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh khi ra trường:

+ Làm việc trong các hãng phim nhà nước hoặc tư nhân.

+ Làm việc tại các đài truyền hình.

+ Chuyên viên thiết kế chương trình, tổ chức sự kiện, làm việc trong các công ty truyền thông quảng cáo.

+ Tham gia vào công tác giảng dạy tại các trường nghệ thuật.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!