Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thống kê kinh tế năm 2020

Ngành thống kê là ngành nghiên cứu những lý thuyết, phương pháp thu thập và tổng hợp phân tích dữ liệu các hiện tượng cần quan sát. Ngành thống kê gồm hai chuyên ngành chính: thống kê kinh tế và thống kê kinh doanh.

Chuyên ngành thống kê kinh tế là những phản ảnh thực trạng của nên kinh tế thông qua số liệu thông kê do chính phủ và cơ quan khác thu thập. Việc thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và phân tích cùng với các số liệu và chỉ số khác nhau trong thời kỳ trước.

Chuyên ngành thống kê kinh doanh là một bộ môn khoa học giúp đưa ra những quyết định tốt nhất cho nhà kinh doanh khi phải đối mặt với những tình huống không chắc chắn. Thống kê kinh doanh được sử dụng trong nhiều ngành như: phân tích tài chính, kinh tế lượng, sản xuất và vận hành, cải tiến dịch vụ, nghiên cứu thị trường.

Cơ hội viên làm của sinh viên ngành thống kê khi ra trường

Sinh viên ngành thống kê khi ra trường cần có năng lực lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu. Các công việc cử nhân ngành thống kê có thể làm: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, soạn thảo báo cáo. Những tổ chức, doanh nghiệp cử nhân ngành thống kê có thể làm việc:

+ Các tổ chức, công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường

+ Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu

+  Thành lập, tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn kinh doanh và tiếp thị...