Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thông tin - thư viện năm 2021

Ngành thông tin - thư viện là ngành có nhiệm vụ phát hiện nguồn tin, xác định nhu cầu thông tin của người dùng từ đó khai thác, thu thập tài liệu nhằm xử lý, tạo dựng hệ thông các sản phẩm thông tin. Sinh viên theo học ngành thông tin - thư viện sẽ được trang bị những kiến thức thông tin, lưu trữ và phân loại thong tin, tra cứu thông tin...từ đó trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thông tin.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành thông tin - thư viện khi ra trường:

+ Làm quản lý thư viện trong các trường đại học, cao đẳng hoặc các trường cấp 2, cấp 3.

+ Làm việc tại các trung tâm, nhà xuất bản sách.

+ Làm lãnh đạo công nghệ thông tin, quyết định việc lựa chọn và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7320201 D01, C00, C19, C20 0
2 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7320201 D01, C00, D15, D09 0
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7320201 D01, C00, C19, C20 0
4 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7320201 D01, C00, C15, A16 0
5 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7320201 D01, C00, D84, C14 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Nội Vụ 7320201;7320201-01 A01, D01 15.5 Điểm thi TN THPT (chuyên ngành quản trị thông tin)
7 Đại Học Nội Vụ 7320201; 7320201-01 C00 17.5 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành quản trị thông tin.
8 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7320201 D01, C00, D84, C14, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Nội Vụ 7320201; 7320201-01 C20 18.5 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Quản trị thông tin.
10 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7320201 A00, D01, D96, A16, D78 19 Điểm thi TN THPT