Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thuế trong kinh doanh năm 2022

Ngành Thuế trong kinh doanh là ngành học giúp sinh viên được đào tạo các kiến thức nền tảng chung của khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, các kiến thức bổ trợ liên quan đến thuế - tài chính - kế toán - luật. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh khi ra trường cần đáp ứng các yêu cầu công việc tại các công ty tập đoàn, các doanh nghiệp trong nước từ quy mô nhỏ vừa, đến các doanh nghiệp lớn.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Thuế trong kinh doanh khi ra trường:

+ Làm việc tại cơ quan thuế, tổng cục thuế, chi cục thuế làm công việc quản lý các hình thức thuế trong hoạt động tổ chức, kinh doanh trong nước.

+ Làm việc tại các cơ quan hải quan, làm công việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu điều tra.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!