Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thuỷ văn học năm 2022

Ngành thủy văn học là ngành nghiên cứu về sự vận động, phân phối và chất lượng của nước trên toàn bộ Trái đất. Ngành học đề cập đến vòng tuần hoàn của nước và các nguồn nước. Chương trình học về ngành thủy văn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về toán học, vật lý, phương pháp tình toán trong chuyên môn với mục đích phục vụ trực tiếp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành thủy văn học khi ra trường:

+ Làm việc tại các viện, trung tâm liên quan đến thủy văn học: Viện địa chất, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn...

+ Làm việc tại tổng cục khí tượng thủy văn, tổng cục khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc Bộ công an.

+ Làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế công trình thủy lợi, giao thông, thủy điện.

+ Giáo viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!