Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tiếng Anh năm 2022

Ngành Tiếng Anh là ngành học đào tạo những cử nhân tiếng Anh có năng lực cần thiết để đáp ứng tốt công việc trong các đơn vị lao động. Sinh viên ngành tiêng Anh sẽ được trang bị những kiến thức về văn hóa, con người, lịch sử nước Anh cũng như các kiến thức chuyên môn về kinh tế, doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành tiếng Anh khi ra trường:

+ Trở thành biên dịch, phiên dịch viên tiếng Anh làm việc trong các cơ quan nhà nước, hoặc các công ty nước ngoài.

+ Trở thành nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh tại các công ty kinh doanh quốc tế.

+ Tham gia công tác giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm, các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành tiếng Anh.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!