Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Toán kinh tế năm 2022

Ngành toán kinh tế là ngành học nhằm vận dụng toán học trong việc phân tích các mô hình kinh tế, từ đó hiểu rõ hơn về những nguyên tắc và quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Đây là ngành học cung cấp cho các Nhà Quản lý các kiến thức để học có thể vận dụng vào việc đưa ra các quyệt định sản xuất.

Ngành toán kinh tế có hai chuyên ngành chính là Toán ứng dụng trong kinh tế và Toán quản trị tài chính

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành toán kinh tế khi ra trường

Cử nhân ngành toán kinh tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và tư vấn thị trường, doanh nghiệp, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước:

+ Chuyên viên nghiên cứu, phân tích thị trường

+ Chuyên viên phân tích tài chính

+ Chuyên viên phân tích rủi ro

+ Chuyên viên phân tích chính sách kinh tế và dự báo

+ Giảng viên đại học...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!