Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Toán tài chính năm 2020

Ngành Toán tài chính là ngành đào tạo sinh viên có kiến thức kinh tế, xã hội, có đầy đủ năng lực chuyên môn kinh tế, phân tích, hoạch định chính sách và phát triển. Sinh viên ngành Toán tài chính khi ra trường cần có khả năng nghiên cứu, phân tích tư vấn tài chính trên cơ sở toán học giúp xử lý được dữ liệu bằng các kỹ thuật tính toán hiện đại.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Toán tài chính khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên phân tích đầu tư, chứng khoán, rủi ro trong các hoạt động ngân hàng, tín dụng.

+ Trở thành nhân viên làm việc trong lĩnh vực đầu tư và bảo hiểm,

+ Trở thành nhân viên kinh doanh trong các công ty, doanh nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!