Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Toán ứng dụng năm 2022

Ngành toán ứng dụng là ngành học sử dụng các phương pháp, môi hình toán học vào việc giải quyết nhiều vấn đề (khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, bảo hiểm, khoa học máy tính và công nghiệp...). Ngành toán ứng dụng là ngành có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực xã hội, nhất là thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Sinh viên theo ngành toán ứng dụng sẽ được đào tạo chuyên sâu về các mảng của Toán: Toán rời rạc, đại số tuyến tính, mô hình toán học và lý thuyết tối ưu...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành toán ứng dụng sau khi ra trường

Sinh viên chuyên ngành toán ứng dụng khi ra trường luôn được các công ty săn đón và có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như:

+ Lĩnh vực kinh tế: Chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên phân tích kế hoạch tài chính, chuyên viên phân tích hoạt động, chuyên viên thống kê...

+ Lĩnh vực giáo dục:  Giảng viên/ giáo viên toán học, nhà khoa học trong viện nghiên cứu...

+ Lĩnh vực kỹ thuật: Kỹ sư phần mềm, điện tử...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!