Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Toán ứng dụng năm 2020

Ngành toán ứng dụng là ngành học sử dụng các phương pháp, môi hình toán học vào việc giải quyết nhiều vấn đề (khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, bảo hiểm, khoa học máy tính và công nghiệp...). Ngành toán ứng dụng là ngành có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực xã hội, nhất là thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Sinh viên theo ngành toán ứng dụng sẽ được đào tạo chuyên sâu về các mảng của Toán: Toán rời rạc, đại số tuyến tính, mô hình toán học và lý thuyết tối ưu...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành toán ứng dụng sau khi ra trường

Sinh viên chuyên ngành toán ứng dụng khi ra trường luôn được các công ty săn đón và có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như:

+ Lĩnh vực kinh tế: Chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên phân tích kế hoạch tài chính, chuyên viên phân tích hoạt động, chuyên viên thống kê...

+ Lĩnh vực giáo dục:  Giảng viên/ giáo viên toán học, nhà khoa học trong viện nghiên cứu...

+ Lĩnh vực kỹ thuật: Kỹ sư phần mềm, điện tử...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Quy Nhơn 7460112 A00, B00, A01, D07 15
2 Đại Học Cần Thơ 7460112 A00, B00, A01 15
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7460112 A00, A01, D07 16.4 chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng
4 Đại học Thủ Đô Hà Nội 7460112 A00, D01, D90, D07 18 Thang điểm 40
5 Đại Học Sài Gòn 7460112 A01 18.81
6 Đại Học Sài Gòn 7460112 A00 19.81
7 Đại Học Thăng Long 7460112 A00, A01 20
8 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7460112 A00, A01 23
9 Đại Học Thái Bình 7460112 A00, B00, D01, C14 23.95
10 Đại Học Tôn Đức Thắng 7460112 A00, A01 24 Môn nhân hệ số 2: Toán ≥ 5,0