Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tôn giáo học năm 2022

Ngành Tôn giáo học là ngành cung cấp những kiến thức lý luận, thực tiễn về tôn giáo và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để bổ trợ những kiến thức lý luận về tôn giáo. Sinh viên ngành Tôn giáo học có thể có kiến thức đảm bảo thực hiện tốt trong các công tác liên quan đến tôn giáo học, tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công ty...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Tôn giáo học khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tôn giáo trong những cơ sở nghiên cứu, viện đào tạo tôn giáo, làm công tác quản lý tôn giáo trong các cơ quan hành chính của Nhà nước.

+ Làm cán bộ nhà nước chuyên hoạch định đường lỗi, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham mưu về quản lý tôn giáo trong các cơ quan, tổ chức.

+ Làm nghiên cứu viên, nghiên cứu tại các sở nghiên cứu, viện nghiên cứu khoa học, tôn giáo hoặc cơ quan lý luận chính trị.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!