Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Triết học năm 2022

Ngành triết học là ngành học nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của con người, về thế giới quan, về sự tồn tại, quy luật và giá trị ý thức...Ngành triết học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức ở trình độ nâng cao về triết học, về tôn giáo mỹ học, đạo đức...Không chỉ vậy ngành học còn đào tạo những kỹ năng về phân tích, tổng kết kỹ năng lựa chọn, tìm các vấn đề giải quyết một cách hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành triết học khi ra trường:

+ Chuyên gia nghiên cứu về triết học, cố vấn tôn giáo cho Đảng và Nhà nước.

+ Biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo chí, tạp chí truyền thông, biên tập các chuyên mục về chính trị.

+ Trợ lý pháp lý hoặc thư ký tại những công ty chuyên về luật.

+ Giảng dạy triết học tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!