Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Trinh sát kỹ thuật năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 7860231 A00, A01 24.6 Thí sinh Nam miền Nam
2 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 7860231 A00, A01 26.25 Thí sinh Nam miền Bắc