Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Trung Quốc học năm 2020

Ngành Trung Quốc học là ngành nghiên cứu đất nước, con người Trung Quốc. Nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, văn học, ngôn ngữ...nhằm làm rõ những nét riêng biệt, độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng các lĩnh vực của Trung Quốc.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Trung Quốc học khi ra trường: hiện nay, nhân lực ở ngành Trung Quốc học đang thiếu trầm trọng do nhiều người lựa chọn khối ngành kinh tế để theo học. Sinh viên ngành Trung Quốc học khi ra trường có cơ hội đảm nhiệm tại một số vị trí:

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, tổ chức văn hóa chính trị, xã hội, giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông tổ chức sự kiện

+ Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch trong và ngoài nước

+ Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7310612 A01, D01, C00, D04 15