Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Truyền thông doanh nghiệp năm 2022

Ngành Truyền thông doanh nghiệp là ngành đào tạo nguồn nhân lực chuyên sản xuất các sản phẩm Truyền thông doanh nghiệp. Sinh viên theo học ngành Truyền thông doanh nghiệp sẽ được định hướng về phương pháp truyền đạt thông tin doanh nghiệp (báo, phim, ảnh, mạng...) đến các đối tượng, đảm bảo mục tiêu đã được đề ra. Ngành truyền thông đại chúng có 8 lĩnh vực: sách, báo tin, tạp chí, phát thanh, ghi dữ liệu, điện ảnh, internet và truyền hình.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Truyền thông doanh nghiệp khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên phòng, ban làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

+ Trở thành chuyên viên quản trị làm việc tại các công ty truyền thông, chương trình quảng cáo, sự kiện và quảng bá thương hiệu của công ty.

+ Trở thành chuyên viên sáng tạo, xây dựng nội dung truyền thông, viết kịch bản truyền thông.

+ Trở thành biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, chuyên viết bài, biên tập bài cho website.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!