Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế năm 2022

Ngành Truyền thông quốc tế là ngành làm về công tác thông tin đối ngoại, báo chí, ngoại giao và quan hệ công chúng...Là hoạt động truyền thông giữa các quốc gia với nhau bằng phương tiện thong tin đại chúng. Sinh viên theo học ngành Truyền thông quốc tế sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin quốc tế, kỹ năng tìm kiến và khai thác thông tin, tổ chức sự kiện, quảng bá và tuyên truyền đối ngoại.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Truyền thông quốc tế khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên chăm sóc khách hàng, tư vấn truyền thông, quan hệ công chúng.

+ Trở thành chuyên viên truyền thông, tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện khung chương trình, sản xuất sản phẩm báo chí.

+ Trở thành nhân viên marketing phụ trách công việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm công ty bằng các phương tiện truyền thông.

+ Trở thành phóng viên làm việc tại các cơ quan báo chí, tạp chí, phòng viên thường trú tại nước ngoài...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!