Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hóa Doanh nghiệp năm 2020

Ngành Văn hóa Doanh nghiệp là các giá trị văn hóa gây dựng nên trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngành Văn hóa Doanh nghiệp góp phần không nhỏ trong việc chi phối tính cảm, suy nghĩ và hành vi của các nhân viên trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục đích hòa hợp, gắn kết trong công ty.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Văn hóa Doanh nghiệp khi ra trường: Làm việc ở bộ phận hành chính nhân sự, phụ trách công việc truyền thông nội bộ, xây dựng nếp sống, văn hóa doanh nghiệp....
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!