Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hóa Du lịch năm 2020

Chuyên ngành Văn hóa du lịch là chuyên ngành giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa cũng như phong tục tập quán của nhiều dân tộc trên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, ngành học cũng giúp sinh viên am hiểu về các loại ình, sản phẩm văn hóa và có nhiều kỹ năng trong việc vận dụng các kiến thức văn hóa vào hoạt động du lịch.

Cơ hội việc làm của sinh viên chuyên ngành Văn hóa du lịch khi ra trường:

+ Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề.

+ Công tác tại các cơ quan nhà nước về việc quản lý, điều hành ngành văn hóa du lịch.

+ Làm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân.

+ Làm việc trong các văn phòng đại diện về văn hóa, du lịch của các tổ chức, chính phủ hoặc phi chính phủ trong và ngoài nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!