Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá học năm 2022

Ngành văn hóa học là ngành học nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa, các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, tự nhiên, khoa học xã hội. Sinh viên khi theo học ngành văn hóa học sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về vă hóa, khoa học xã hội và nhân văn, hệ thống kiến thức về văn hóa, văn hóa học lý luận và văn hóa học ứng dụng. Bên cạnh đó còn có những kỹ năng mềm như thuyết trình, phân tích, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành văn hóa học khi ra trường:

+ Làm nghiên cứu viên nghiên cứu các vấn đề về văn hóa tại các sở nghiên cứu hoặc viện nghiên cứu.

+ Làm giáo viên giảng dạy văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

+ Cán bộ nhà nước làm việc trong các hoạt động quản lý văn hóa, nghệ thuật, bảo tảng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!