Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá học năm 2020

Ngành văn hóa học là ngành học nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa, các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, tự nhiên, khoa học xã hội. Sinh viên khi theo học ngành văn hóa học sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về vă hóa, khoa học xã hội và nhân văn, hệ thống kiến thức về văn hóa, văn hóa học lý luận và văn hóa học ứng dụng. Bên cạnh đó còn có những kỹ năng mềm như thuyết trình, phân tích, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành văn hóa học khi ra trường:

+ Làm nghiên cứu viên nghiên cứu các vấn đề về văn hóa tại các sở nghiên cứu hoặc viện nghiên cứu.

+ Làm giáo viên giảng dạy văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

+ Cán bộ nhà nước làm việc trong các hoạt động quản lý văn hóa, nghệ thuật, bảo tảng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nội Vụ 7229040 C00 14
2 Đại Học Nội Vụ 7229040 D01, D15 14
3 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229040B D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa
4 Đại Học Trà Vinh 7229040 C00, D14 15
5 Đại Học Nội Vụ 7229040 C20 15
6 Đại Học Đà Lạt 7229040 C00, D14, D15, D78 15
7 Đại học Thủ Dầu Một 7229040 D01, C00, C15, C14 15
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229040KT C00, D15, D66, C14, XDHB 16 Xét học bạ
(đào tạo tại Kon Tum)
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229040 C00, D15, D66, C14, XDHB 16 Xét học bạ
10 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229040A D01, C00, D15, D09 16.5 Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam