Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hóa Truyền thông năm 2022

Ngành Văn hóa Truyền thông là sự giao thao của nhiều ngành xã hội như lịch sử, tâm lý, nhân học, nghệ thuật. Ngành Văn hóa Truyền thông như một bức tranh nghệ thuật có sử dụng phương pháp của nhiều ngành khoa học xã hội, thể hiện bản sắc, văn hóa đời sống thông qua cá hoạt động truyền thông.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Văn hóa Truyền thông khi ra trường:

+ Làm nhân viên truyền thông tại các công ty kinh doanh, công ty truyền thông quảng cáo.

+ Làm việc tại các tòa soạn, trung tâm báo chí, truyền thông.

+ Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy truyền thông, xã hội tại các cơ sở giáo dục, cao đẳng, đại học.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!