Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn học năm 2022

Ngành Văn học là ngành học về lý luận văn học, kiến thức phổ biến về văn hóa, ngôn ngữ, những kiến thức sâu rộng về văn học Việt nam cũng như nền văn học trên thế giới.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Văn học khi ra trường:

+ Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Làm nhân viên truyền thông, marketing tham gia các hoạt động ngoại giao, đàm phán, tiếp thị.

+ Làm quản lý nhà nước, lên kế hoạch sách, biên tập sách bảo tồn các khu văn hóa dân tộc.

+ Làm biên tập viên, phóng viên.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!