Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Vật lý học năm 2021

Ngành Vật lý học là ngành đào tạo sinh viên thành những cử nhân chuyên nghiệp, có trình độ lý thuyết và thực hành cao, có khả năng nghiên cứu, giảng dạy. Khi theo học ngành Vật lý học, sinh viên sẽ được nắm vững những kiến thức chuyên sâu về phương pháp địa vật lý, cách sử dụng các máy móc thiết bị có số liệu địa vật lý, biết cách sử dụng ngôn ngữ lập trình và những phần mềm chuyên dụng trong việc xử lý số liệu.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Vật lý học khi ra trường:

Ngành Vật lý học là ngành học ứng dụng, sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm các công việc trong các doanh nghiệp chuyên tìm kiếm khoáng sản, dầu khí, nghiên cứu địa chất, công trình thủy văn:

+ Làm chuyên viên sản xuất, nghiên cứu khoa học trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

+ Làm chuyên viên nghiên cứu khoa học, vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm khăm dò khoáng sản.

+ Chuyên viên điều tra, đánh giá môi trường, những biến đổi của địa chất ở viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất.