Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Vật lý y khoa năm 2021

Ngành Vật lý y khoa là ngành thuộc khoa học ứng dụng, áp dụng các kiến thức, quy luật và hiện tượng vật lý hoặc các nguyên tắc y thuật vào sinh học với mục đích chăm sóc sức khỏe cộng động. Đây là chuyên ngành tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến áp dụng bức xạ ion hóa vào việc chuẩn đoán và điều trị bệnh.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp khi ra trường:

+ Trở thành kỹ sư đảm nhận tốt công việc chuyên môn tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học hoặc các công ty kinh doanh thiết bị y tế.

+ Chuyên viên tham gia hoạt động bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các linh kiện, máy móc đảm bảo hoạt động ổn định...