Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học năm 2021

Ngành Việt Nam học là ngành nghiên cứu đất nước, con người Việt nam. Nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, văn học, ngôn ngữ...nhằm làm rõ những nét riêng biệt, độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng các lĩnh vực của Việt Nam. Ngành Việt Nam học được mở rộng với mục tiêu đào tạo những kiến thức, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt nam.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Việt Nam học: hiện nay, nhân lực ở ngành Việt Nam học đang thiếu trầm trọng do nhiều người lựa chọn khối ngành kinh tế để theo học. Sinh viên ngành Việt Nam học khi ra trường có cơ hội đảm nhiệm tại một số vị trí:

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, tổ chức văn hóa chính trị, xã hội, giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông tổ chức sự kiện

+ Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch trong và ngoài nước

+ Giàng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7310630 A00, A01, D01, C00 0
2 Đại Học Tây Đô 7310630 C00, D14, D15, C04 0
3 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310630 A01, D01, C00, C15 0
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 XDHB 6
5 Đại Học Hoa Lư 7310630 C00, D14, D15, D66 14 Điểm TN THPT
6 Đại học Khánh Hòa 7310630 D01, C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT ( chuyên ngành văn hóa du lịch)
7 Đại học Khánh Hòa 7310630 D01, C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
8 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7310630 D01, C00, D84, C14 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 D01, C00, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7310630 C00, D14, D15 15 Chuyên ngành Văn hoá du lịch
VA >=5.5; TTNV <=2
Điểm thi TN THPT