Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xã hội học năm 2020

Ngành xã hội học là ngành khoa học về các quy luật của xã hội chung, đặc thù phát triển của hệ thống xã hội xác định. Xã hội học là ngành khoa học về các cơ chế hoạt động cũng như hình thức biểu hiện của các quy luật trong đời sống.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành xã hội học khi ra trường:

+ Làm quan hệ công chúng chuyên quảng cáo,  tổ chức sự kiện hoặc làm phóng viên, biên tập viên;

+ Làm kinh doanh quản lý chuyên điều hành các tổ chức dân sự, quản trị các dự án;

+ Tư vấn chính sách phát triển bền vững;

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.