Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xây dựng cầu đường năm 2020

Ngành Xây dựng cầu đường là ngành học đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức, chính trị, có sức khỏe để làm việc trong công việc thiết kế và xây dựng cầu đường, trên nền tảng các công nghệ hiện đại.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Xây dựng cầu đường khi ra trường:

+ Làm việc tron các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp hoặc các công ty tư vấn thiết kế đầu tư, các công ty khai thác đào tạo...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580205_01 A00, A01, D07 16

Tin tức mới nhất